telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek  Kvalita na prvém místě:

Vnitřní standardy poskytované péče v ultrazvukové diagnostice / sonografii na pracovišti - co můžete očekávat

Cílem je poskytovat vysoce kvalitní a současně včasnou diagnostickou péči
Kvalita především
Doc. Šimonovský byl jako jediný v České republice jmenován AIUM Senior Member Amerického Institutu pro Ultrazvuk (Sonografii) v Medicíně (AIUM).
Pravidelný odběr aktuální světové odborné literatury - každý měsíc časopisy Radiology, RadioGraphics, Journal Ultrasound in Medicine amerických společnosti RSNA, AIUM, placená členství v online odborných databázích, atd.
Trvalé prohlubování odborné kvalifikace v oblasti sonografie & ultrazvuku a oboru v celé jeho šíři:
Vaše vyšetření je tak provedeno na nejvyšší možné odborné úrovni.

Kvalita především
Mimo doporučené postupy České radiol. společnosti (ČRS) jsou akceptovány i sonografické standardy AIUM (Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství) a doporučení ACR (Americké radiologické společnosti) pro ultrazvuková vyšetření.

Kvalita především
Přístrojové vybavení je pravidelně obměňováno. Nedávno byl instalován nový moderní sonografický přístroj, jde již o čtvrtou obměnu přístrojového vybavení během trvání ordinace.
Pravidelně je zajišťována adekvátní funkčnost přístrojového vybavení na základě pravidelných servisních kontrol prováděných jedině ze strany autorizovaného zástupce výrobce sonografického přístroje.

Kvalita především
Krátká objednací doba. Jedině včasné vyšetření je nejvíce přínosné - nabídnutý termín Vašeho ultrazvukového vyšetření je proto vždy ten nejbližší možný.

Profesionalita a pečlivost od Vašeho prvního kontaktu
Kontrola indikace, základní posouzení včasnosti z poskytnutých údajů již v rámci objednání, evidence všech potřebných dat k vyloučení záměny, atd.

Profesionalita a zodpovědnost
Jedině zodpovědný vyšetřovací přístup umožňuje správné vyhodnocení jak aktuální sonografie, tak i srovnání minulých a budoucích ultrazvukových vyšetření.

Profesionalita a ohledupnost k Vašemu času - sonografie bez čekání
Přijetí na dohodnutý čas.

Ochrana osobních údajů
Oochrana Vašich osobních údajů v rámci povinného zpracování dat je zajištěna v souladu s aktuálními právními předpisy (blíže zde).

Dostupnost pro každého - vyšetření je plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou
Pokud máte žádanku od lékaře, zařízení nevybírá za vyšetření žádné poplatky.

Vstřícnost
U nás se nemůže stát že se dostavíte na sjednanou sonografii a ordinace bude zavřena. Pokud poskytnete mobilní kontakt, v případě nečekaného přerušení provozu budete předem informováni, tak abyste neztráceli zbytečně čas.Proč to všechno?
Výstižnou odpovědí může být např. tento článek, upozorňující že medicínské chyby jsou až neuvěřitelně časté a mohou být zřejmě třetí hlavní příčinou úmrtí (obecně se netýká jistě pouze USA) ... Washington Post a BMJ - The British Medical Journal, 2016.
Důraz na kvalitu a dodržování standardů je proto bezesporu nutností v každém oboru a je v zájmu každého pacienta mít možnost získat věrohodné údaje o kvalitě pracoviště. A ani sonografii by asi neměl provádět každý ... viz např. NCBI.Expertní znalosti, expertní zkušenost. Kvalitní sonografie a ultrazvuk bez čekání Příbram Praha okolí.