Vnitřní standardy poskytované sonografické péče

Kvalita především
Doc. Šimonovský byl jako jediný v České republice jmenován AIUM Senior Member Amerického Institutu pro ultrazvuk (sonografii) v lékařství (AIUM).
Aktuální světová odborná literatura - každý měsíc časopisy Radiology, RadioGraphics, Journal Ultrasound in Medicine amerických společnosti RSNA, AIUM, atd.
Trvalé prohlubování dborné kvalifikace nejen v oblasti sonografie & ultrazvuku, ale oboru v celé jeho šíři.

Kvalita především
Mimo doporučené postupy České radiol. společnosti (ČRS) jsou akceptovány i sonografické standardy AIUM (Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství) a doporučení ACR (Americké radiologické společnosti) pro ultrazvuková vyšetření.

Kvalita především
Přístrojové vybavení je pravidelně obměňováno. V poslední době byl instalován nový sonografický přístroj, jde již o čtvrtou obměnu přístrojového vybavení během trvání ordinace.
Pravidelně je zajišťována adekvátní funkčnost přístrojového vybavení na základě pravidelných servisních kontrol autorizovaným zástupcem výrobce sonografického přístroje.

Kvalita především
Krátká objednací doba !
Jedině včasné vyšetření je nejvíce přínosné - nabídnutý termín Vašeho ultrazvukového vyšetření je proto vždy ten nejbližší možný.

Profesionalita a pečlivost
Kontrola indikace, evidence všech potřebných dat k vyloučení záměny, atd.

Profesionalita a zodpovědnost
Jedině zodpovědný vyšetřovací přístup umožňuje správné vyhodnocení jak aktuální sonografie, tak i srovnání minulých a budoucích ultrazvukových vyšetření.

Profesionalita a ohledupnost k Vašemu času - přijetí na dohodnutý čas.

Ochrana osobních údajů
Oochrana Vašich osobních údajů v rámci povinného zpracování dat je zajištěna v souladu s aktuálními právními předpisy (blíže zde).

Dostupnost pro každého
Pokud máte žádanku od lékaře, vyšetření je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou

Vstřícnost
Pokud poskytnete mobilní kontakt, v případě nečekaného přerušení provozu budete předem informováni, tak abyste neztráceli zbytečně čas.


Proč to všechno?
Výstižnou odpovědí může být např. tento článek, upozorňující že medicínské chyby jsou až neuvěřitelně časté a mohou být zřejmě třetí hlavní příčinou úmrtí (obecně se netýká jistě pouze USA) ... Washington Post a BMJ - The British Medical Journal, 2016.
Důraz na kvalitu a dodržování standardů je proto bezesporu nutností v každém oboru a je v zájmu každého pacienta mít možnost získat věrohodné údaje o kvalitě pracoviště. A ani sonografii by asi neměl provádět každý ... viz např. NCBI.