telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátekSonografické vyšetření na vlastní žádost a komfortnější přístup


Přednostní termín - potřebujete opravdu časný termín a nechcete čekat v pořadníku? *)
Máte zájem o preventivní vyšetření k vyloučení skryté závažnější choroby?
Nejste si jisti kvalitou sonografie jinde a chcete si porovnat výsledky?
Požadujete detailnější sonografické vyšetření nelimitované různými regulačními omezeními? **)
Nechce Vám Váš lékař žádanku na ultrazvukové vyšetření vystavit? x)
Chcete konzultovat v konkrétním případě nález, příp. možnosti jiných zobrazovacích metod?

Nejprve doporučuji uvážit zda pro Vás nebude výhodnější si žádanku zajistit - pokud máte potíže, Váš ošetřující lékař Vám žádanku na sonografii jistě vystaví a vyšetření poté nehradíte Vy, ale pojišťovna.

Jistě mohou však nastat situace kdy máte zájem o preventivní sonografii k detekci skrytých závažnějších onemocnění, nejste si jisti kvalitou sonografie provedené předtím jinde, zajímá Vás zda by výsledek již provedené sonografie nebylo možno dále upřesnit, máte neurčité nebo chronické potíže a Váš lékař Vám žádanku na sonografii nechce vystavit...

Některá vybraná vyšetření si můžete nechat provést na vlastní žádost (jako samoplátce) a v takovém případě žádanku od lékaře nepotřebujete (sono bez doporučení).

Obdobně si můžete vyžádat konzultaci provedené sonografie nad rámec základního poučení nebo prodiskutovat možnosti dalších zobrazovacích metod.

Můžete samozřejmě využít různé výhodné kombinace služeb: Tedy např. nechat si provést vyšetření v rozsahu žádanky (tedy bezplatně, ze zdravotního pojištění) - a hradit si pouze např. přednostní rychlý termín, přijetí po pracovní době, jiné formy komfortnějšího přístupu a provedení, konzultaci.Sonografické vyšetření na vlastní žádost není hrazeno ze zdravotního pojištění - přímá smluvní platba je založená na kalkulaci podle seznamu výkonů, provozních a režijních nákladů, na rozsahu a náročnosti vyžádané služby, atd.
Seznam a ceník nabízených služeb naleznete zde: CENÍK SLUŽEB.
Nejen na poměry jinde (zejména Praha), ale především s ohledem na profesní kvalifikaci, úroveň přístrojového vybavení a čas Vám věnovaný se jedná o nabídku se skutečně velmi příznivým poměrem cena/kvalita, dostupné prakticky každému.
V případě jakékoliv nejasnosti neváhejte ordinaci předem kontaktovat.*) Upřednostnění (ve smyslu vyžádání pacientem) je poskytováno typicky mimo pracovní dobu, v běžném provozu nelze některé pacienty před jinými z nemedicínských důvodů upřednostňovat.
**) Detailnější vyšetření je míněno ve smyslu detailněji než běžné a obvyklé.

x) Nabídka se netýká těch případů, kdy zamýšlíte předat výsledek sonografie jinému zařízení v rámci následné zdravotní péče (např. pro onkologii, hematologii, apod.), a stavů akutní bolesti - v těchto případech je žádanka na sonografii potřebná !
x) Pouze vybraná vyšetření (zde).


Definice samoplátce (tedy osoby hradící si sonografické vyšetření nebo jiné služby za přímou úhradu) tak jak je obvykle uváděna:
Samoplátce je fyzická osoba (pacient), který není pojištěn u zdravotní pojišťovny, nebo u zdravotní pojišťovny pojištěn je, ale
požaduje sonografické vyšetření vyšetření bez žádanky lékaře (tedy ve vlastním zájmu a na vlastní žádost)
vyžaduje sonografické vyšetření nad rámec rozsahu požadovaných lékařem na žádance (nebo nad rámec lege artis uznávaného rozsahu při dané indikaci) - hradí pak jen tuto část, tj. nad uznávaný rozsah sono žádanky
přichází se žádankou od lékaře s poznámkou "hradí pacient" (tedy že nehradí zdravotní pojišťovna)
požaduje jiné služby nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny (tedy služby mimo přímé vyšetření ultrazvukem, jako přijetí po ordinační době, přijetí bez čekání, atd.)


Pozn.: Nenárokovatelná služba, pouze po předchozí vzájemné dohodě obou stran.


Kvalitní sonografie / ultrazvuk bez čekání Praha okolí - expertní znalosti, expertní zkušenost. Druhý názor. Nadstandard