Prevence nádorových onemocnění břišních orgánů pomocí sonografieMáte zájem o preventivní sonografické vyšetření k vyloučení nádoru jater, slinivky a ledvin a současně i k vyloučení litiasy (konkrementů) ve žlučníku a v měchýři?
V takovém případě se můžete objednat jako samoplátce na základní preventivní sonografii břicha (zde).Program je zaměřen na preventivní detekci (screening) nádorů břišních orgánů pomocí sonografie (ultrazvuku).

Historie programu:
Screening těchto nádorů hrazený z veřejného zdravotního pojištění zahájila OZP (207) programem "STOP nádorům ledvin a břišních orgánů pomocí sonografie" do něhož se v roce 2015 ordinace zapojila (jako jedno ze 3 zařízení pro Praha a středočeský kraj).
Počátkem roku 2020 však OZP změnila smluvní podmínky - jednostranně finančně skokově zvýhodnila pouze interní ambulance, nestanovila potřebnou kvalitu vybavení (v návrhu stálo že postačuje "čestné prohlášení že uchazeč disponuje ultrazvukem") a nestanovila ani požadavky na kvalifikaci a zkušenosti uchazeče se sonografií (odůvodněním byla věta o "rozšíření smluv s co největším počtem poskytovatelů").
Především pacient by však asi předpokládal, že v programu zdravotní pojišťovnou doslovně označeném jako "nadstandard" by na poskytovale měly být kladeny naopak vyšší požadavky, alespoň na kvalitu jeho sonografu (především na stáří přístroje a pořizovací cenu, ne tedy vpodstatě jakýkoliv ...).
O pokračování smlouvy s OZP v navržené úpravě ze strany ordinace proto (už pro určitou profesní úroveň - jsem totiž přesvědčen že pojem nadstandard by měl vždy zahrnovat snahu o vyšší kvalitu) žádáno nebylo.

Aktuální stav:
V současnosti samoplátcům nabízím ucelenější formu, která se rovněž především orientuje na detekci možného ložiska (nádoru) ve zmíněných orgánech horního části břicha (stejně jako v programu OZP), vyšetření se ale navíc zaměřuje i na detekci případných jiných nápadných změn ve zmíněných orgánech, a navíc zahrnuje i vyloučení kamenů (litiázy) ve žlučníku a v měchýři.

Více o programu

Nádory ledvin představují jedno z nejčastějších nádorových onemocnění, přitom v České republice je procentuální výskyt nádorů ledvin nejvyšší ze všech zemí světa a v počtu výskytů rakoviny ledvin patří ČR dokonce smutné celosvětové prvenství (zdroj Česká urologická společnost zde, Nature zde).

sonografie

Sonografie ledvin - menší (3,3 cm) semikomplexní nádor, fokálně patologické prokrvení

Nebezpečné jsou zejména svými často až pozdními klinickými příznaky, karcinom (nejčastější z maligních v ledvině) je až typický tím že v časných stádiích varující klinické příznaky chybí a nezpůsobuje potíže které by pacienta varovaly (např. zde). Postupně, jak nádor roste, mohou se příznaky začít objevovat - krev v moči je nejčastějším symptomem, který poté přivádí pacienta k lékaři. Dalším z obecných příznaků je bolest (obvykle tupého charakteru) v bederní krajině a někdy již dokonce hmatný nádor. Obecně se dá říci, že krev v moči, bolest nebo hmatný nádor které pacienta posléze přivedou k PL patří již mezi pozdní příznaky, a navíc, tato klasická triáda se vyskytuje pouze v cca 10% případů (zde).

Zásadní význam pro diagnostiku karcinomu (rakoviny) ledvin mají zobrazovací metody, které zobrazí nádor a jeho lokální rozsah, případně ložiska rozšíření po těle (metastázy). Uvádí se že více než 70 % nádorů ledvin je diagnostikováno spíše náhodně při vyšetření břicha z jiného důvodu, především pomocí ultrazvuku a CT (zde). Pokud onemocnění není včas zachyceno a léčeno, může vytvořit metastázy (především v plicích a kostech), příčemž toto stadium má špatnou prognózu.
Ledviny jsou sonografii orgánem obvykle dobře přístupným, a ultrazvuk je tak vhodnou metodou první volby k záchytu jejich nádorů.

sonografie

Sonografie ledvin - patologické cévy v dolním okraji ledviny

Karcinom slinivky břišní pro svůj rostoucí celosvětový výskyt a neklesající mortalitu představuje závažný medicínský problém. Příčina vzniku není známá, existuje však několik rizikových faktorů, které mohou mít na vznik tohoto onemocnění výrazný vliv, mimo jiné byla prokázána významná spojitost s kouřením. Bohužel, rakovina slinivky břišní se přitom těžko diagnostikuje jakýmikoliv metodami, tedy i zobrazovacími (nejen sonografie, ale i CT apod. i když její pomocí je záchyt lepší, např. zde a zde). Ve většině případů je onemocnění detekováno až v pokročilém stadiu, s metastázami. Ačkoliv ani časná stadia onemocnění prognózu bohužel nemají dobrou, přesto i s tímto vědomím může být sonografické vyšetření břicha vhodné absolvovat a zvýšit tak šanci - v případě velmi včasného nálezu - na případnou účinnější terapii.

sonografie

Sonografie jater - nádorové postižení

Játra kromě vlastního zhoubného onemocnění (především jaterní hepatocelulární karcinom) představují časté místo rovněž metastáz nejrůznějších zhoubných nádorů (například rakoviny plic, prsu, tlustého střeva a konečníku). Ze známých příčin vedoucích ke vzniku primárního karcinomu patří některá chronická onemocnění, přičemž nejvýznamnější z nich je jaterní cirhóza, v průběhu pravidelného sledování pro toto postižení jater je proto možno zachytit počínající nádorové onemocnění. Jindy přivedou nemocného k lékaři některé klinické příznaky onemocnění.
Játra jsou, obdobně jako ledviny, sonografii obvykle orgánem dobře přístupným, a proto sonografie v rukou zkušeného odborníka je vhodnou metodou první volby k detekci nádorových onemocnění i zde.

Sonograficky detekovaný patologický proces by po předání zprávy Vašemu praktickému lékaři měl být na základě již jeho iniciativy v dalších krocích dále upřesněn dalšími zobrazovacími a případně i jinými metodami (např. zde a zde).

Upozornění: Doporučuji vždy pečlivě uvážit, zda pro Vás nebude výhodnější zajistit si žádanku na sonografii břicha (např. od Vašeho praktického lékaře) - vyšetření poté nehradíte Vy, ale pojišťovna.
Upozornění a omezení: Vyšetřovací diagnostická metoda sonografie obecně nemůže zaručit 100% spolehlivost výsledku, zobrazení i následná interpretace mohou přes veškerou snahu lékaře být zatíženy falešně pozitivními i falešně negativními nálezy (jako jakákoliv jiná diagnostická nebo léčebná činnost v lékařství), objednáním se k vyšetření berete na vědomí možná omezení vyšetření. Uvedená základní forma vyšetření nezahrnuje užití dopplerovských metodik a omezuje se rozsahem na jmenované oblasti.sonografie

Obrazová dokumentace začlěněná v textu: anonymizované ilustrativní sonografické snímky patologických nálezů z archivu pracoviště, včetně nádorových onemocnění, některé s využitím dopplerovských metod