20-letá klinická praxe ve fakultní nemocnici

Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole Praha
od roku 2002 specializace na MRI

Zahraniční publikace a přednášky, členství v českých a zahraničních odborných společnostech

přednášky včetně zahraničních (kongres Americké radiologické společnosti, Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství, Evropské společnosti pediatrické radiologie, Evropské radiologické společnosti)
odborné publikace včetně zahraničních (Radiology, British Journal of Radiology, Clinical Radiology, Pediatric Radiology, European Radiology, European Journal of Radiology)
jmenování Senior Member American Institute of Ultrasound in Medicine
člen korespondent Radiological Society of North America
citační ohlas (Web of Science, ResearchGate)

Postgraduální výuka lékařů

katedra radiologie IPVZ Praha, externista