telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátekKvalita na prvém místě:

Kvalifikace lékaře - specialista v oboru


Ultrazvuk sonografie - doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc.

dlouholeté klinické zkušenosti
licence ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař - primář

Členství v prestižních odborných a vědeckých společnostech


Jmenování Senior Member společnosti American Institute of Ultrasound in Medicine - doposud jediné takové ocenění přínosu pro ultrazvukovou (sonografickou) diagnostiku v České republice
Radiological Society of North America (RSNA)
Dlouholetý člen New York Academy of Sciences, atd.

Publikace v odborných zahraničních časopisech


American Journal of Roentgenology, British Journal of Radiology, Clinical Radiology, Pediatric Radiology, European Radiology, European Journal of Radiology, (American) Radiology
Monografie o sonografii zažívacího traktu
Mezinárodní citační ohlas publikovaných prací na Web of Science a ResearchGate
Citační uvedení ve standardu pro sonografická vyšetření břicha Americké radiologické společnosti (ACR) a Amerického Institutu pro ultrazvuk v medicíně (AIUM), zobrazovacího standardu pro vyšetření chronického postižení jater Americké radiologické společnosti (ACR) a standardu pro gastrointestinální sonografii Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB)

20-letá klinická praxe ve fakultní nemocnici


Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole Praha, specializace na sonografii (sonografie břicha, měkkých tkání, dopplerovská cévní vyšetření) a na MRI

Pregraduální výuka studentů, postgraduální výuka lékařů


Katedra radiologie 2. lékařské fakulty UK Praha
Katedra radiologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
Výuka se zaměřením na sonografii, MRI

Stáže na zahraničních klinikách, přednášky v oboru sonografie na kongresech a sympoziích


ČR, USA, Kanada, Holandsko, Velká Británie, Belgie, Dánsko, Norsko, Rakousko, Řecko, ...

Zařazení v prestižních seznamech


Who's Who ("Kdo je kdo"): Who's Who in the World, Who's Who in Medicine and Healthcare, Who's Who in Science (American Marquis)
Outstanding People of the 21th century (edice International Biographical Center, Cambridge)
Četné nominace na zařazení v rámci biografických řad American Biographical Institute

Oponentská činnost v rámci obhajob doktorských a habilitačních prací


Člen Oborové komise pro radiodiagnostiku a zobrazovací metody Vědecké rady České lékařské komory


Další významné profesní aktivity v oblasti sonografie a ultrazvuku


Člen několika pracovních sekcí Amerického Institutu pro Ultrazvuk v Medicíně (AIUM)Vybrané zahraniční práce z oboru sonografie


Sonography of the Normal Appendix: Is There Any Significant Difference in the Maximal Mural Thickness Between the Pediatric Population and Adults? (Šimonovský V.) (American) Radiology, 224, 2002, 333-337. Radiology Full Text.
Studie věnující se sonografii apendixu u dětí a dospělých (ultrazvuk břicha). V tomto oborově světově nejprestižním časopise bylo doposud přijato pouze 6 prací českých autorů, z toho tato jediná v oblasti ultrazvuku.

Meconium pseudocyst secondary to ileal atresia complicated by volvulus: antenatal MR demonstration (Šimonovský V., Lisý J.). Pediatric Radiology, 37, 2007, 305-309. Abstrakt @ Look Inside Text
Detekce střevní vady zobrazené pomocí prenatální sonografie a MRI ještě před narozením dítěte, jedno z prvních takových pozorování. Doposud bylo v tomto časopise přijato pouze 5 prací z ČR, z toho jediná věnující se rovněž sonografii.

The diagnosis of cirrhosis by high resolution ultrasound of the liver surface. (Šimonovský V.) British Journal of Radiology, 72, 1999, 29-34. MEDLINE abstrakt
Zpřesnění detekce jaterní cirhózy pomocí vysoce rozlišující sonografie.

Sonographic detection of normal and abnormal appendix. (Šimonovský V.) Clinical Radiology, 54, 1999, 533-539. Abstrakt
Článek o variantách zobrazení normálního a zaníceného apendixu (sonografie břicha) v prestižním celosvětovém radiologickém časopise. Doc. Šimonovský byl prvním českým autorem publikujícím v zahraničí na téma zobrazení akutního zánětu apendixu pomocí sonografie, a byl současně prvním autorem věnujícím se tomuto tématu v ČR.

Ultrasound in the differential diagnosis of appendicitis. (Šimonovský V.) Clinical Radiology, 50, 1995, 768-773. Abstrakt
Přehledová studie sonografie některých nemocí v oblasti podbřišku které mohou klinicky napodobit zánět apendixu - především gynekologická onemocnění, střevní záněty, postižení břišních uzlin, střevní invaginace, ale vzácně i např. ledvinové koliky, divertikulitida, choroby žlučníku, atd. Doc. Šimonovský byl prvním českým autorem publikujícím v zahraničí na téma obrazu těchto nemocí při sonografii břicha.Byli jste Vy nebo někdo Vám známý na sonografii při podezření na zánět apendixu (slepého střeva)?
Víte že sonograficky se nechá poměrně spolehlivě prokázat žilní trombóza dolních končetin?
Prvé články o ultrazvukovém obraze obou těchto nemocí v Československu publikoval doc. Šimonovský:
Šimonovský V.: Hluboká žilní trombóza dolních končetin diagnostika pomocí sonografie. Československá radiologie, 1990, 371-382 (Medvik katalog publikací) a 383-394
Šimonovský V.: Sonografický obraz akutní apendicitidy. Československá radiologie, 1990, s.85-98.

Obdobně, prvý článek v ČR popisující ultrazvukovou metodiku měření toku krve na portální žíle (krevní zásobení jater) publikoval doc. Šimonovský již v roce 1989:
Šimonovský V.: Přístup k vyšetření pacientů se suspektní portální hypertenzí s využitím duplexní sonografie. Československá radiologie, 1989, 397-407.

Správné ohodnocení změn střevní stěny při Crohnově chorobě, u zánětů divertiklů tlustého střeva (divertikulitis) nebo tenkého střeva při některých infekčních zánětech je na sonografii břicha podmíněno expertní zkušeností. Doc. Šimonovský byl prvý autor v ČR který popsal ultrazvukový obraz všech těchto postižení, včetně obrazu nádorů střevní stěny:
Šimonovský V.: Sonografický obraz normální stěny gastrointestinálního traktu a jejích změn na podkladě tumorózní a zánětlivé etiologie. Československá radiologie, 1990, 51-70, a Netumorosní léze stěny gastrointestinálního traktu v sonografickém obraze. Československá radiologie, 1992, 342-359.

Obdobně, v ČR na sonografii prvé pozorování jednoho z nádorů periferního nervu, prvý popis ultrazvukových změn stěny jater u cirhotického postižení, publikace metodiky pro sonografické vyšetření pylorostenózy a GE refluxu kojenců, v ČR prvé pozorování změn v mozku u kongenitálních neurotropních infekcí u malých dětí na sonografii (Medvik katalog publikací) atd.).Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie Příbram Praha okolí - Mníšek pod Brdy, Sedlčany,Krásná Hora, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice. Simonovsky V