20-letá klinická praxe ve fakultní nemocnici

Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice v Motole Praha (dospělá a dětská část)
inovace v oblasti sonografie, od roku 2002 specializace na MRI (magnetická rezonance)

Členství v zahraničních odborných společnostech

jmenování Senior Member společnosti American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), jediné v ČR
člen Radiological Society of North America (RSNA)

Publikace v zahraničních odborných impaktovaných časopisech

American Journal of Roentgenology, British Journal of Radiology, Clinical Radiology, Pediatric Radiology, European Radiology, European Journal of Radiology, (American) Radiology
mezinárodní citační ohlas (Web of Science a ResearchGate)
uvedení ve standardu pro sonografická vyšetření břicha Americké radiologické společnosti (ACR) a Amerického Institutu pro ultrazvuk v medicíně (AIUM), zobrazovacího standardu pro vyšetření postižení jater Americké radiologické společnosti (ACR) a gastrointestinálního standardu Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB)

Přednášky v oboru sonografie na zahraničních kongresech, stáže na zahraničních klinikách

kongres Americké radiologické společnosti, kongres Amerického institutu pro ultrazvuk v medicíně, světový sonografický kongres, kongres Evropské společnosti pediatrické radiologie, postgraduální kurzy Evropské společnosti gastrointestinální a břišní radiologie, Evropský radiologický kongres, atd.

Pregraduální výuka studentů, postgraduální výuka lékařů

katedra radiologie 2. lékařské fakulty UK Praha
katedra radiologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, externista, několik let

Zařazení v prestižních seznamech

Who's Who ("Kdo je kdo"): Who's Who in the World, Who's Who in Medicine and Healthcare, Who's Who in Science (Marquis)Vybrané zahraniční práce z oboru sonografie v impaktovaných časopisech


Sonography of the Normal Appendix: Is There Any Significant Difference in the Maximal Mural Thickness Between the Pediatric Population and Adults? (American) Radiology, Radiology Full Text.
Radiology vydávaná americkou RSNA je považována za světově nejprestižnější radiologický časopis (impakt faktor 7,93). Doposud zde bylo přijato 6 prací českých autorů, z toho jediná v oblasti sonografie.

Meconium pseudocyst secondary to ileal atresia complicated by volvulus: antenatal MR demonstration. Pediatric Radiology, Abstrakt @ Look Inside Text
Detekce střevní vady pomocí prenatální sonografie a MRI, jedno z prvních takových pozorování. V tomto časopise sdružujícím Evropskou, Asijskou a Americkou společnost pediatrické radiologie byly doposud přijaty 4 práce z ČR, z toho jediná věnující se rovněž sonografii.

The diagnosis of cirrhosis by high resolution ultrasound of the liver surface. British Journal of Radiology, MEDLINE abstrakt
Zpřesnění detekce jaterní cirhózy pomocí vysoce rozlišující sonografie v časopise Britské radiologické společnosti.

Sonographic detection of normal and abnormal appendix. Clinical Radiology, Abstrakt
Článek v časopise Britské královské radiologické akademie (The Royal College). Doc. Šimonovský byl prvním českým autorem publikujícím v zahraničí na téma akutního zánětu apendixu pomocí sonografie a byl současně prvním autorem věnujícím se tomuto tématu v ČR.

Ultrasound in the differential diagnosis of appendicitis. Clinical Radiology, Abstrakt
První práce českého autora v zahraničí na téma chorob klinicky napodobujících apendicitidu (střevní záněty, různé nemoci ledvin, žlučníku, slinivky, gynekologická onemocnění, nádorová onemocnění, atd.) a popis sonografuických charakteristik k odlišení.


Byli jste nebo někdo vám známý na ultrazvuku při podezření na zánět apendixu (slepého střeva), na sonografii střevních kliček, nebo na sono pro žilní trombózu dolních končetin?
Nebo jste byli s dítětem na sonografii pro podezření na pylorostenózu, jícnový reflux, mezenterickou lynfadenitidu nebo apendicitidu?

V České republice tato a další vyšetření poprvé publikoval a do klinické praxe zavedl doc. Šimonovský, který je v ČR držitelem četných sonografických priorit:
v ČR prvá publikace sonografického obrazu a charakteristik akutní apendicitidy,
v ČR prvá publikace změn střevní stěny při Crohnově chorobě a dalších zánětech, divertikulitidy (zánět divertiklů tlustého střeva) a střevních nádorů,
v ČR prvá publikace sonografické metodiky vyšetření na žilní trombózu dolních končetin,
v ČR prvá publikace sonografické metodiky měření toku krve na jaterní portální žíle,
v ČR prvá publikace změn kontury jater při detekci mikronodulárního cirhotického postižení,
prvý přehledný článek v ČR věnovaných obrazu nádorů jater a ledvin na různých modalitách (sono, CT, MRI),
v ČR prvá publikace sonografické metodiky vyšetření pylorostenózy a jícnového refluxu kojenců a prvé pozorování změn v mozku u kongenitálních neurotropních infekcí u dětí,
v ČR prvé sonografické pozorování nádoru periferního nervu ...


Náhledy titulních stran vybraných zahraničních prací

V oborově nejprestižním radiologickém časopise Radiology vydávaném americkou RSNA bylo od 90.let doposud přijato 6 prací českých autorů, z toho tato jediná v oblasti sonografie

Pediatric Radiology je oficiální časopis European Society of Paediatric Radiology a Society for Pediatric Radiology. V tomto časopise byly přijaty 4 práce z ČR, z toho jediná věnující se souběžně MRI a sonografii

Poster (spoluautor) na Evropském radiologickém kongresu (ECR 2010), týkající se MRI mozku

British Journal of Radiology je oficiální časopis britské radiologické společnosti, práce se věnuje sonografickým změnám jater při cirhóze (Abstract)