20-letá klinická praxe ve fakultní nemocnici

Klinika zobrazovacích metod 2. lékařské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice v Motole Praha
inovace v oblasti sonografie, od roku 2002 specializace na MRI (magnetická rezonance)

Členství v zahraničních odborných společnostech

jmenování Senior Member společnosti American Institute of Ultrasound in Medicine - jediné v ČR
člen Radiological Society of North America (RSNA)

Publikace v zahraničních odborných časopisech

American Journal of Roentgenology, British Journal of Radiology, Clinical Radiology, Pediatric Radiology, European Radiology, European Journal of Radiology, (American) Radiology
mezinárodní citační ohlas (Web of Science a ResearchGate)
uvedení ve standardu pro sonografická vyšetření břicha Americké radiologické společnosti (ACR) a Amerického Institutu pro ultrazvuk v medicíně (AIUM), zobrazovacího standardu pro vyšetření postižení jater Americké radiologické společnosti (ACR) a gastrointestinálního standardu Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB)

Přednášky v oboru sonografie na zahraničních kongresech, stáže na zahraničních klinikách

kongres Americké radiologické společnosti, kongres Amerického institutu pro ultrazvuk v medicíně, světový sonografický kongres, kongres Evropské společnosti pediatrické radiologie, postgraduální kurzy Evropské společnosti gastrointestinální a břišní radiologie, Evropský radiologický kongres, atd.

Pregraduální výuka studentů, postgraduální výuka lékařů

katedra radiologie 2. lékařské fakulty UK Praha
katedra radiologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

Zařazení v prestižních seznamech

Who's Who ("Kdo je kdo"): Who's Who in the World, Who's Who in Medicine and Healthcare, Who's Who in Science (Marquis)Vybrané práce z oboru sonografie


Sonography of the Normal Appendix: Is There Any Significant Difference in the Maximal Mural Thickness Between the Pediatric Population and Adults? (American) Radiology, 224, 2002, 333-337. Radiology Full Text.
V tomto oborově nejprestižním časopise bylo doposud přijato 6 prací českých autorů.

Meconium pseudocyst secondary to ileal atresia complicated by volvulus: antenatal MR demonstration Pediatric Radiology, 37, 2007, 305-309. Abstrakt @ Look Inside Text
Detekce střevní vady pomocí prenatální sonografie a MRI, jedno z prvních takových pozorování. Doposud zde byly přijaty 4 práce z ČR.

The diagnosis of cirrhosis by high resolution ultrasound of the liver surface British Journal of Radiology, 72, 1999, 29-34. MEDLINE abstrakt
Zpřesnění detekce jaterní cirhózy pomocí vysoce rozlišující sonografie.

Sonographic detection of normal and abnormal appendix Clinical Radiology, 54, 1999, 533-539. Abstrakt
Doc. Šimonovský byl prvním českým autorem publikujícím v zahraničí na téma akutního zánětu apendixu pomocí sonografie a byl současně prvním autorem věnujícím se tomuto tématu v ČR.

Ultrasound in the differential diagnosis of appendicitis Clinical Radiology, 50, 1995, 768-773. Abstrakt
První práce českého autora v zahraničí na téma nemocí imitujících apendicitidu.


Obdobně, prvý článek v ČR popisující ultrazvukovou metodiku měření toku krve na portální žíle, prvé pozorování jednoho z nádorů periferního nervu na sonografii, prvý popis nálezů při akutní apendicitidě, prvý ultrazvukový popis změn střevní stěny při Crohnově chorobě a u divertikulitidy (zánět divertiklů tlustého střeva), v ČR prvý popis ultrazvukových změn stěny jater u cirhotického postižení, publikace metodiky pro vyšetření pylorostenózy a GE refluxu kojenců, prvé pozorování změn v mozku u kongenitálních neurotropních infekcí u malých dětí na sonografii v ČR (Medvik katalog publikací atd.).


Náhledy titulních stran vybraných zahraničních prací

V oborově nejprestižním radiologickém časopise Radiology (vydávaném americkou RSNA) bylo od 90.let, tedy během téměř 30 let, doposud přijato 5 prací českých autorů, z toho tato jediná v oblasti ultrazvuku.

Pediatric Radiology je oficiální časopis European Society of Paediatric Radiology a Society for Pediatric Radiology. Doposud byly v tomto časopise přijaty 4 práce z ČR, z toho jediná věnující se souběžně MRI a sonografii.

Poster (spoluautor) na Evropském radiologickém kongresu (ECR 2010), týkající se MRI mozku.

British Journal of Radiology je oficiální časopis britské radiologické společnosti (Abstract)


Stránka v angličtině Sonography & Ultrasound
Stránka v němčině Ultraschall & Sonographie