Ukončení činnosti k 31.12.2021

Vážení pacienti, vážené kolegyně a kolegové,
v návaznosti na dosavadní přerušení činnosti (od 1.1.2021) oznamuji že z provozních důvodů bude činnost ordinace k 31.12.2021 ukončena.

Zastupující pracoviště sonografie v rámci okresu naleznete v oblastní nemocnici Příbram, nemocnici Sedlčany, nemocnici Na Pleši, poliklinice Dobříš, a na privátních pracovištích specialistů různých oborů.

Děkuji za pochopení a za Vaši dosavadní důvěruUltrazvuková diagnostika - sonografie

Vítejte na stránkách ordinace Ultrazvuk sonografie, doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.
Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro zobrazovací diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (American Institute of Ultrasound in Medicine), člen Radiological Society of North America, rozsáhlá zahraniční publikační a přednášková činnost, podíl na výuce studentů 2. LF UK Praha a na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha (sonografie, CT a MRI) ...

Péče o Vás je proto postavena na pojmech zkušenost a kvalita

Expertní znalosti - nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie (zde)
Ocenění vyjímečné kvality - Jmenování Senior Member Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství, jediné v ČR (zde)
Sonografie bez čekání - pacienti jsou objednávání jednotlivě po sobě na dohodnutý čas
Pokud máte žádanku, vyšetření je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou (smluvní ZP zde)


Proč právě k nám? - Kvalita na prvém místě
Vnitřní standardy organizace práce pracoviště
Odborné standardy (sonography guidelines) které se uplatňují při vyšetření


Ordinace na FB - aktuality a zajímavosti (nejen sonografie, ale zdravotnictví obecně)