Moderní přístrojová technologie


V rámci zvyšování kvality péče o Vás je přístrojové vybavení pravidelně obměňováno.
V nedávné době byl instalován nový sonografický přístroj vyšší třídy vybavený vysoce pokročilými zobrazovacími technologiemi a vyhodnocovacím softwarem.

Termíny jako Precision Imaging, Advanced Dynamic Flow, Differential Tissue Harmonic Imaging, Color and Power Doppler, atd. reprezentují kvalitní zobrazení možných chorob a nemocí.


Prostory ordinace a poliklinika


doc. MUDr. Václav Šimonovský ocenění kvality - certifikáty odborných společností AIUM, RSNA, NYAS, Who's Who

certifikáty zahraničních společností

moderní ultrazvukový přístroj Toshiba

ordinaci ultrazvuku naleznete na modré chodbě 3. patra

budova polikliniky, parkoviště v areálu polikliniky

budova polikliniky - možnost parkování v areálu

sonografie - barevné dopplerovské vyšetření karotid a vertebrálních arterií, cévní zásobení sleziny

Ilustrativní anonymizované snímky patologických nálezů z archivu pracoviště:
sonografie

Sonografie apendixu - fokální zánět (šipka), mezi kalipery vlevo zcela normální část

sonografie

Sonografie ledvin - menší (3,3 cm) semikomplexní nádor, fokálně patologické prokrvení

sonografie

Sonografie jater - benigní nádory

sonografie

Dopplerovská triplexní sonografie - zobrazení paralelně probíhající vertebrální arterie a žíly

sonografie

Barevná sonografie drobné uzliny - patologické překrvení a cévní architektura

sonografie

Barevná sonografie štítné žlázy - zánět (thyreoiditis) s aktivním překrvenímNáhledy titulních stran vybraných zahraničních prací

naleznete v oddíle kvalifikace... pro ty co se dostali až sem, k vykompenzování pár snímků z horských akcí

Himaláj, pohled z 6500 m

Himaláj, 6500 m

Himaláj, pohled z 6500 m

Himaláj, k vrcholu

Himaláj, výstup do sedla

Himaláj, 6000 m

Himaláj, výstup do sedla

tábor s mimořádným výhledem

hory a mraky

pohled na Pic du Midi, cestou na Mont Blanc

hory a mraky

.. Alpy