telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek


       

 

Smluvní zdravotní pojišťovny:

smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie


Další informace pro Vás:

Kvalita na prvém místě:


Ultrazvuková diagnostika - sonografie


Vítejte na stránkách ordinace Ultrazvuk sonografie, doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro ultrazvukovou diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (AIUM), členství v zahraničních odborných společnostech, rozsáhlá publikační a přednášková činnost, podíl na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha, zahraniční stáže na renomovaných klinikách ...

Péče o Vás je proto logicky postavena na pojmech zkušenost a kvalita.

Nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie a rozsáhlý čas věnovaný Vašemu sonografickému vyšetření jsou nejlepší zárukou kvalitní a zodpovědné odborné péče.

Ocenění vyjímečné kvality - jmenování Senior Member Amerického Institutu pro Ultrazvuk v Medicíně, jediné v ČR.

Špičkové přístrojové vybavení - nejpokročilejši zobrazovací technologie při každém Vašem vyšetření.

Sonografie bez čekání - objednání na dohodnutý čas.

Krátké objednací termíny.

Pokud máte žádanku od lékaře, vyšetření je plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.
NOVINKA - sreeningový program prevence nádorových onemocnění sonografií

Pro pojistěnce Oborové zdrav. pojišťovny (OZP) bez potřeby doporučení lékaře - Bez žádanky - a ZDARMA !

Pojištěnci Oborové zdrav. pojišťovny (OZP) starší 50-ti let mají jednou za dva roky nárok na preventivní sonografii (ultrazvuk) jater, slinivky, sleziny a ledvin k vyloučení nádorových onemocnění.
Pouze na vybraných pracovištích (Praha a středočeský kraj 5 zařízení).

Bližší informace (včetně nabídky pro pojištěnce jiných ZP) zdeSonografie (diagnostický ultrazvuk) - jaký má pro Vás význam?

Sonografické vyšetření které absolvujete rozhodně není samoúčelné, naopak, může být zcela rozhodujícím faktorem pro další vývoj onemocnění:
- Na základě správně provedené a vyhodnocené sonografie můžete být následně adekvátně léčeni.
- Při vadné interpretaci sonografického obrazu nebude choroba rozpoznána, případně může být zaměněna za jinou, se všemi dopady následné vadně vedené terapie.

Na sonografii Vás lékař odesílá proto, že si příčinami Vašich potíží není jistý, případně je potřebné onemocnění blíže upřesněnit.
Sonografický nález jej nasměruje správným nebo špatným směrem.

Bližší informace o diagnostické zobrazovací metodě sonografie zde.Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí.