telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí až pátek


       


Smluvní zdravotní pojišťovny:

smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie


Další informace pro Vás:

Kvalita na prvém místě:


Ultrazvuková diagnostika - sonografie


Vítejte na stránkách ordinace Ultrazvuk sonografie, doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro ultrazvukovou diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (AIUM), členství v zahraničních odborných společnostech, rozsáhlá publikační a přednášková činnost, podíl na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha ...

Péče o Vás je proto logicky postavena na pojmech zkušenost a kvalita.

Nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie a rozsáhlý čas věnovaný Vašemu sonografickému vyšetření jsou nejlepší zárukou kvalitní a zodpovědné odborné péče.

Ocenění vyjímečné kvality - jmenování Senior Member Amerického Institutu pro Ultrazvuk v Medicíně, doposud jediné v ČR.

Špičkové přístrojové vybavení.

Sonografie bez čekání - objednání na dohodnutý čas.

Pokud máte žádanku, vyšetření je plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.
Mimořádná nabídka - Screeningový program prevence nádorových onemocnění břišních orgánů sonografií

Bližší informace zdeSonografie (ultrazvuk) - jaký má pro Vás význam?

Na sonografii Vás lékař odesílá protože si příčinou Vašich potíží není jistý, případně onemocnění potřebuje blíže upřesněnit.
Sonografický nález jej nasměruje správným nebo špatným směrem.Expertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí.