Ultrazvuková diagnostika - sonografie

Vítejte na stránkách ordinace Ultrazvuk sonografie, doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.
Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro zobrazovací diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (American Institute of Ultrasound in Medicine), člen Radiological Society of North America, rozsáhlá zahraniční publikační a přednášková činnost, podíl na výuce studentů 2. LF UK Praha a na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha (sonografie, CT a MRI) ...

Péče o Vás je proto postavena na pojmech zkušenost a kvalita

Expertní znalosti - nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie (zde)
Ocenění vyjímečné kvality - jmenování Senior Member Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství (AIUM), doposud jediné v ČR (zde)
Špičková přístrojová technologie
Sonografie bez čekání - pacienti jsou objednávání jednotlivě po sobě na dohodnutý čas
Pokud máte žádanku, vyšetření je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou (smluvní ZP zde)
Krátké objednací termíny

Důsledně chráníme Vaše zdraví v době koronavirové epidemie (zde).


Sonografie (ultrazvuk) - jaký má pro Vás význam?
Na sonografii Vás lékař odesílá protože potřebuje upřesnit onemocnění nebo si příčinou Vašich potíží není jistý - sonografický nález jej nasměruje špatným nebo správným směrem Praha krátké termíny


Chcete na sonografii ale nemáte žádanku?

Na některá vyšetření se můžete objednat na vlastní žádost (sono bez doporučení) - blíže zde


Prevence nádorových onemocnění břišních orgánů pomocí sonografie

Bližší informace o této nabídce zde


Ordinace na FB - aktuality a zajímavosti (nejen sonografie, ale zdravotnictví obecně)Proč právě k nám? - Kvalita na prvém místě
Vnitřní standardy organizace práce pracoviště
Odborné standardy (sonography guidelines) které se uplatňují při vyšetření
Kvalifikace lékaře