Ultrazvuková diagnostika - sonografie

Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro zobrazovací diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (American Institute of Ultrasound in Medicine), člen Radiological Society of North America, rozsáhlá zahraniční publikační a přednášková činnost, podíl na výuce studentů 2. LF UK Praha a na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha (sonografie, CT a MRI) ...

Péče o Vás je proto postavena na pojmech zkušenost a kvalita

Expertní znalosti - nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie (zde)
Ocenění vyjímečné kvality - Jmenování Senior Member Amerického institutu pro ultrazvuk v lékařství, jediné v ČR (zde)
Pokud máte žádanku, vyšetření je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou (smluvní ZP zde)


Chcete na sonografii ale nemáte žádanku?

Na některá vyšetření se můžete objednat na vlastní žádost (sono bez doporučení) - blíže zde


Ordinace na FB - aktuality a zajímavosti (nejen sonografie, ale zdravotnictví obecně)