telefonní kontakt pro objednání na sonografii / ultrazvuk, dostupné denně tel. 605 353 066

(pondělí-středa, pátek


       

 

Smluvní zdravotní pojišťovny:

smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie
smluvní partner Ultrazvukové diagnostiky & Sonografie


Další informace pro Vás:

Kvalita na prvém místě:


Ultrazvuková diagnostika - sonografie


Vítejte na stránkách ordinace Ultrazvuk sonografie, doc. MUDr. Václav Šimonovský CSc.

Vítejte na stránkách ordinace Doc. MUDr. Václava Šimonovského, CSc.

20-letá klinická praxe ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ocenění přínosu pro ultrazvukovou diagnostiku Americkým institutem pro ultrazvuk v lékařství (AIUM), členství v zahraničních odborných společnostech, rozsáhlá publikační a přednášková činnost, podíl na vzdělávání lékařů v rámci IPVZ Praha, zahraniční stáže na renomovaných klinikách ...

Péče o Vás je proto logicky postavena na pojmech zkušenost a kvalita.

Nejvyšší kvalifikace v oboru ultrazvuk & sonografie a rozsáhlý čas věnovaný Vašemu sonografickému vyšetření jsou nejlepší zárukou kvalitní a zodpovědné odborné péče.
Ocenění vyjímečné kvality: Jmenování Senior Member Amerického Institutu pro Ultrazvuk v Medicíně (AIUM), jediné v ČR. Jmenování výborem společnosti na doporučení významných členů společnosti a průkazu významných výsledků v oblasti ultrazvuku / sonografie.
Člen několika pracovních sekcí Amerického Institutu pro Ultrazvuk v Medicíně.
Člen Radiological Society of North America RSNA.

Špičkové přístrojové vybavení - nejpokročilejši zobrazovací technologie při každém Vašem vyšetření.

Sonografie bez čekání - objednání na dohodnutý čas. Písemný výsledek obdržíte bezprostředně.

Krátké objednací termíny.

Zařízení otevřené pacientům - všechny potřebné informace online.

Pokud máte žádanku od lékaře, vyšetření je plně hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou.
Sonografie (diagnostický ultrazvuk) - jaký má pro Vás význam?

Sonografické vyšetření které absolvujete rozhodně není samoúčelné, naopak, může být zcela rozhodujícím faktorem pro další vývoj případného onemocnění:
- Na základě správně provedené a vyhodnocené sonografie můžete být následně adekvátně léčeni.
- Při vadné interpretaci sonografického obrazu nebude choroba rozpoznána, případně může být zaměněna za jiný stav, se všemi dopady následné vadně vedené terapie.
Na sonografii Vás lékař odesílá především proto, že si možnými příčinami Vašich potíží není jist, případně je potřebné již známé onemocnění blíže upřesněnit.
Sonografický nález nasměruje Vašeho lékaře tedy správným nebo špatným směrem.

Bližší informace o diagnostické zobrazovací metodě sonografie zde.Sreeningový program prevence nádorových onemocnění břišních orgánů sonografií

Bližší informace zdeExpertní znalosti, expertní zkušenost. Sonografie a ultrazvuk bez čekání. Příbram Praha okolí.